Home » Everything About You | Webstedet, der giver de mest komplette musikakkorder

Everything About You | Webstedet, der giver de mest komplette musikakkorder

Leder du efter et emne Everything About You, ikke? I så fald kan du se det lige her.

Everything About You | Du kan finde mange andre sangakkorder her

Everything about you
Makes me crazy
牵着你的手 感受到幸福 qiānzhe nǐ de shǒugǎn shòudào xìngfú
Everything about you
我比谁都清楚 Wǒ bǐ shéi dōu qīngchǔ
Oh baby baby baby baby please
我就是你要的归属 Wǒ jiùshì nǐ yào de guīshǔ

这感觉不可思议 怎么一见到你 Zhè gǎnjué bùkěsīyì zěnme yī jiàn dào nǐ
失去表达能力 已经深深为你着迷Shīqù biǎodá nénglì yǐjīng shēn shēn wéi nǐ zháomí

Oh girl 喜欢和你在一起 Xǐhuān hé nǐ zài yīqǐ
不管晴天还是 天空下起暴雨 Bùguǎn qíngtiān háishì tiānkōng xià qǐ bàoyǔ
我都愿意为你遮蔽 Wǒ dū yuànyì wèi nǐ zhēbì

Oh girl 当我闭上眼睛 Dāng wǒ bì shàng yǎnjīng
脑海里全是你 想每天见到你 Nǎohǎi lǐ quán shì nǐ xiǎng měitiān jiàn dào nǐ

Everything about you
Makes me crazy
这一段旅途 由我来守护 Zhè yīduàn lǚtú yóu wǒ lái shǒuhù
Everything about you
我比谁都在乎 Wǒ bǐ shéi dōu zàihū
Oh baby baby baby baby please
你的幸福由我带路 Nǐ de xìngfú yóu wǒ dàilù

是缘分好不容易让我们相遇 Shì,

是缘分好不容易让我们相遇 Shì yuánfèn hǎobù róngyì ràng wǒmen xiāngyù
穿越漫漫人群如此幸运 Chuānyuè mànmàn rénqún rúcǐ xìngyùn
你的微笑 就像雨水滋润了大地 Nǐ de wéixiào jiù xiàng yǔshuǐ zīrùnle dàdì
在我的 世界盛开了花季 Zài wǒ de shìjiè shèngkāile huājì
(我愿意) (Wǒ yuànyì)
为你 Wèi nǐ
(珍惜你) (zhēnxī nǐ)
所有 Suǒyǒu

(付出我的所有) (Fùchū wǒ de suǒyǒu)
Ohooo

Everything about you
Makes me crazy
牵着你的手 感受到幸福 qiānzhe nǐ de shǒugǎn shòudào xìngfú
Everything about you
我比谁都清楚 Wǒ bǐ shéi dōu qīngchǔ
Oh baby baby baby baby please
Everything about you
Makes me crazy
这一段旅途 由我来守护 Zhè yīduàn lǚtú yóu wǒ lái shǒuhù
我来守护 wǒ lái shǒuhù
Everything about you
我比谁都在乎 Wǒ bǐ shéi dōu zàihū
Oh baby baby baby baby please
我就是你要的归属 Wǒ jiùshì nǐ yào de guīshǔ

Du kan finde flere nyttige oplysninger her: Se mere her

Everything About You Og søgninger relateret til dette emne

Everything About You

>> Se mere nyttige oplysninger fra os her: Se mere her .

Gennemgå oplysningerne relateret til emnet Everything About You igen

Everything about you
Makes me crazy
牵着你的手 感受到幸福 qiānzhe nǐ de shǒugǎn shòudào xìngfú
Everything about you
我比谁都清楚 Wǒ bǐ shéi dōu qīngchǔ
Oh baby baby baby baby please
我就是你要的归属 Wǒ jiùshì nǐ yào de guīshǔ

这感觉不可思议 怎么一见到你 Zhè gǎnjué bùkěsīyì zěnme yī jiàn dào nǐ
失去表达能力 已经深深为你着迷Shīqù biǎodá nénglì yǐjīng shēn shēn wéi nǐ zháomí

Oh girl 喜欢和你在一起 Xǐhuān hé nǐ zài yīqǐ
不管晴天还是 天空下起暴雨 Bùguǎn qíngtiān háishì tiānkōng xià qǐ bàoyǔ
我都愿意为你遮蔽 Wǒ dū yuànyì wèi nǐ zhēbì

Oh girl 当我闭上眼睛 Dāng wǒ bì shàng yǎnjīng
脑海里全是你 想每天见到你 Nǎohǎi lǐ quán shì nǐ xiǎng měitiān jiàn dào nǐ

Everything about you
Makes me crazy
这一段旅途 由我来守护 Zhè yīduàn lǚtú yóu wǒ lái shǒuhù
Everything about you
我比谁都在乎 Wǒ bǐ shéi dōu zàihū
Oh baby baby baby baby please
你的幸福由我带路 Nǐ de xìngfú yóu wǒ dàilù

是缘分好不容易让我们相遇 Shì,

是缘分好不容易让我们相遇 Shì yuánfèn hǎobù róngyì ràng wǒmen xiāngyù
穿越漫漫人群如此幸运 Chuānyuè mànmàn rénqún rúcǐ xìngyùn
你的微笑 就像雨水滋润了大地 Nǐ de wéixiào jiù xiàng yǔshuǐ zīrùnle dàdì
在我的 世界盛开了花季 Zài wǒ de shìjiè shèngkāile huājì
(我愿意) (Wǒ yuànyì)
为你 Wèi nǐ
(珍惜你) (zhēnxī nǐ)
所有 Suǒyǒu

(付出我的所有) (Fùchū wǒ de suǒyǒu)
Ohooo

Everything about you
Makes me crazy
牵着你的手 感受到幸福 qiānzhe nǐ de shǒugǎn shòudào xìngfú
Everything about you
我比谁都清楚 Wǒ bǐ shéi dōu qīngchǔ
Oh baby baby baby baby please
Everything about you
Makes me crazy
这一段旅途 由我来守护 Zhè yīduàn lǚtú yóu wǒ lái shǒuhù
我来守护 wǒ lái shǒuhù
Everything about you
我比谁都在乎 Wǒ bǐ shéi dōu zàihū
Oh baby baby baby baby please
我就是你要的归属 Wǒ jiùshì nǐ yào de guīshǔ

Mange tak for din interesse for vores artikel. Vi håber, at disse oplysninger har stor værdi for dig.

Leave a Reply

Your email address will not be published.